Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Nyttig informasjon til produsenter av måleteknisk utstyr

Justervesenet har laget en brosjyre med nyttig informasjon for deg som er leverandør av måleredskap.

Den gir en kort innføring i flere sentrale begreper, samt ulike modultyper innenfor måleteknikk.
Det kan være vanskelige å skille mellom disse, selv for erfarne aktører. I brosjyren finner du informasjon om

– Teknisk kontrollorgan, samsvarserklæring og samsvarsvurdering
– Henvisninger til Lov om målenheter, måling og normaltid
– De mest relevante modultypene i MID-direktivet
– Dokumentasjon på måleredskaper
– Typeprøving og testing i henhold til relevante standarder

 

Produsentenes ansvar
Det er produsentene/leverandørene som har ansvar for at solgt utstyr har en bekreftelse på at utstyret er godkjent. For disse vil denne brosjyren være en praktisk veileder. Du kan enten laste den ned her:Brosjyre om samsvarserklæring , eller kontakte
tfr@justervesenet.no for å få den tilsendt.

Kontaktperson: Thomas Framnes

Sist endret 15. mai 2019
Arkiv