Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Ny modell for avgifts- og gebyrfinansiering er vedtatt

Høringsforslaget om avgifts- og gebyrfinansieringen av tilsynsvirksomheten til Justervesenet er nå vedtatt av Nærings- og fiskeridepartementet. (Les departementets pressemelding her).

Den tidligere gebyrmodellen la begrensninger på Justervesenets muligheter til å ta i bruk andre tilsynsformer enn periodisk tilsyn, og bidro derfor til å opprettholde et statisk og lite effektivt tilsyn i form av periodiske kontroller.

Les mer på våre informasjonssider om årsavgift og gebyrer

Justervesenet har behov for å utføre et mest mulig effektivt tilsyn på de enkelte tilsynsområdene til enhver tid, og det var derfor avgjørende å ha mulighet til å utvikle formen på tilsynet som utøves. Omlegging fra gebyr per tilsyn til årsavgift på flere områder, åpner for andre og nye tilsynsformer, og Justervesenet kan da bl.a. ta i bruk risikobasert tilsyn, stikkprøvebasert tilsyn, informasjonskampanjer og lignende.

Det vedtatte forslaget innebærer en vesentlig endring i finansieringen av tilsynsaktiviteten til Justervesenet.

De viktigste endringene er:

  • Omlegging fra gebyr til årsavgift for flere av Justervesenets tilsynsområder. Årsavgift vil gi Justervesenet mulighet til å utføre et mest mulig effektivt tilsyn til enhver tid.
  • Innføring av avviksgebyr når tilsynet avdekker brudd på regelverket.

Vedtaket innebærer at brukere som velger å følge regelverket, og dermed måler riktig, vil få reduserte utgifter til Justervesenet. Avviksgebyret medfører at kostnadene til oppfølging i langt større grad blir betalt av de som mottar oppfølging, og gebyret vil dermed medføre redusert kryssubsidiering mellom brukere. I tillegg vil det gi brukerne et insentiv til å etterleve regelverket i større grad.

Den nye finansieringsmodellen trådte i kraft 1. januar 2016.

Sist endret 17. mars 2016
Arkiv