Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Ny kunnskap og nye impulser

Justervesenet representerer Norge i Meterkonvensjonen og nyter godt av et sterkt fagmiljø i komiteene, det internasjonale måleinstituttet BIPM og i et nettverk av måleteknikk-eksperter verden over. Blant de mange prosjektene Justervesenet og Norge har hatt nytte av, er BIPMs sommerskole i juli i år. Her fikk Ingvild Antonsen og Torgunn Garberg en imponerende presentasjon om målevitenskap og brakte med seg verdifull kunnskap tilbake til Norge.
Programmet besto av forelesninger om svært mange forskjellige områder innen metrolgi , samt besøk på BIPMs laboratorier. Mer enn 40 av verdens eksperter innen målevitenskap var foredragsholdere, blant dem tre nobelprisvinnere. 92 deltakere fra 36 forskjellige land deltok, forteller overingeniørene Ingvild Antonsen og Torgunn Garberg, som var meget imponert over programmet. De to arbeider primært på henholdsvis temperatur- og masseområdene i Justervesenet.

Torgunn og Loranca
Torgunn og den spanske representanten Lornaca

– Mest verdifull var ny kontakt med kolleger fra hele verden, sier Ingvild Antonsen. – Dessuten var det veldig interessant å høre oversiktsforedraget av Fisher fra PTB i Tyskland, om mitt eget fagfelt, temperaturmåling. Vi fikk vi en fantastisk oversikt over den store bredden i metoder, kompliserte prinsipper som ligger bak, på alle områder, og forskningsaktiviteten som foregår for å kunne måle enda mer nøyaktig og på nye fagområder som blir viktige, f. eks. nanoteknologi og bioteknologi. Realiseringen av SI-enhetene gjøres med de mest avanserte målemetodene som finnes for å få best mulig nøyaktighet, og vi fikk høre og se om kvantestrenger, optiske klokker og frekvenskammer, DNA-analyse, biologiske referansematerialer og mye mer. Vi fikk også tid til et interessant besøk i Observatoire de Paris.

– Det var veldig interessant å høre forelesningene om arbeidet med ny ”realisering” av kiloen: Wattbalansen og Avogadroprosjektet, i tilegg til Richard Davis forelesning om massemåling. , sier Torgunn Garberg.
wattvekten
Watt-vekta

Kunnskapen de to har fått med seg fra BIPM vil komme til nytte for hele Justervesenet og vårt norske kontaktnett.

Kontaktpersoner: Torgunn Garberg

Sist endret 15. mai 2019
Arkiv