Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Mot bedre normaler for optisk effektmåling

Justervesenet skal gjennom chipS·CALe prosjektet lede det europeiske arbeidet mot bedre normaler for måling av optisk effekt.

Prosjektet har to hovedmålsetninger. Den første målsetningen er å demonstrere ekvivalens mellom to ulike primærnormaler ved å måle forholdet mellom fundamentale konstanter til 1 ppm nøyaktighet. Den andre hovedmålsetningen er å utvikle en detektor som kan kalibrere seg selv, med høyere nøyaktighet, med lavere arbeidsinnsats, hvor den er i bruk og dermed redusere eller eliminere behovet for å sende måleutstyret inn til kalibreringslaboratorier for kalibrering.

Prosjektet er norskdominert hvor teknologiutviklingen i all hovedsak skal foregå i Norge med SINTEF, Universitetet i sør-øst Norge og IFE som partnere. I tillegg er europeiske nasjonale laboratorier fra Finland, Tyskland, Frankrike, Tsjekkia, Italia, Estland og Tyrkia med. Prosjektet er planlagt å starte juni 2019 og gå over 3 år.

Sist endret 10. desember 2018
Arkiv