Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Instrumenter som kalibreres:

Målebånd, 1 – 100 m.

Linjaler, alle typer.

Sporbarhetskart:


Måleområde:

0 – 100 m.

Måleusikkerhet:

Beste måleusikkerhet for strekmål og målebånd,
klasse 1: U = 

Målebånd, klasse 2 og 3: U = ± (0,05 + 0,005L) mm, der L er gitt i antall m.
Linjaler: U oppgis på forespørsel.
Metode for kalibrering:

Måleprinsippet er interferometri. Det benyttes et avstandsinterferometer i kombinasjon med et kamera for å få god avlesning av strekenes posisjon. Den ene reflektoren i avstandsinterferometeret er montert på kameraet, og kameraets forflyttning langs strekmålet måles med bølgelengden til laserlyset som målestokk. Avlesning av strekenes posisjon gjøres i begge tilfelle med et kamera med 10 x forstørrelse, eller større.

Kontaktperson: Helge Karlsson og Peter Hansrud-Kjær

Sist endret 3. april 2019
MENY