Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Instrument som kalibreres:

lengde-laser lysfrekvens

Primærnormalen (til høyre) benyttes til kalibrering av rød laser lysfrekvens ved heterodyn deteksjon.

Sporbarhetskart:

sporbarhetskart_laser lysfrekvens_bølgelengde

Måleområde:

Nær frekvensen til rød HeNe laser (633 nm bølgelengde), 1 GHz båndbredde. Stabilitet undersøkes ved måling av Allanvarians og ved opptegning av frekvensvariasjoner over tid for å angi betydningen av oppvarming av laseren.

Måleusikkerhet:

Frekvens: Minimum 25 kHz begrenset av primærnormalen.

Måleusikkerheten vil i praksis være begrenset av kalibreringsobjektets egen stabilitet og reproduserbarhet (vanligvis mindre enn 9 siffer relativ usikkerhet).

Metode for kalibrering:

Frekvensdifferansen mellom primærnormalen og kalibreringsobjektet måles ved hjelp av heterodyn deteksjon. Måleområdet er begrenset av detektorens båndbredde. En spektrumanalysator benyttes for å bekrefte at det måles på et signal med tilstrekkelig signal til støy forhold. En frekvensteller benyttes til å måle frekvensdifferansen. Midlingstid og total måletid avtales i hvert enkelt tilfelle, normalt over 24 timer total måletid.

Kontaktperson: Helge Karlsson

Sist endret 26. februar 2019
MENY