Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Instrument som kalibreres:

Laser avstandsinterferometer basert på HeNe laser

lengde_avstandsinterferometer

Bildet viser et utsnitt av oppsettet for kontroll av tellerkretsen til et laser avstandsinterferometer

 

Sporbarhetskart:

sporbarhetskart_laseravstandsmåler

Måleområde:

0 – 20 m.

Måleusikkerhet:

Måleusikkerheten vil være typisk mindre enn 0,5 ppm.

Metode for kalibrering:

Målesystemets enkelte komponenter kalibreres individuelt:
* Laser bølgelengde
* Detektor tellekrets
* Luftsensorer for temperatur og trykk samt materialtemperatursensorer kontrolleres nær standard betingelser for å angi en offset-verdi for sensorene. Offset i sensorer gir en lineær lengdefeil.

Dersom det er knyttet en egen pc til systemet må denne leveres med slik at systemet kan kalibreres komplett.

Kontaktperson: Helge Karlsson

Sist endret 26. februar 2019
MENY