Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets tid (JV-UTC)

Instrumenter som kalibreres:

laseravstandsmåler
Bildet viser laser avstandsmåler
Laser avstandsmåler, type Disto (Leica), Bosch med flere.

Sporbarhetskart:

Den internasjonale temperaturskalaen ITS-90 brukes som referansepunkt, slik at kundens kalibreringsobjekt alltid kan spores til den, uavhengig av hvilke instrumenter som brukes i kalibreringen.

Sporbarhetskart -håndholdt laseravstandsmåler
Måleområde:
Opp til 50 m.

Måleusikkerhet:
Beste måleusikkerhet er begrenset av instrumentets egen oppløsning.

Ved 1 mm oppløsning er U = 1 mm.
Ved 10 mm oppløsning er U = 10 mm.

Metode for kalibrering:
Måleprinsippet for kalibreringskilden er interferometri. Reflektoren til referanseutstyret er plassert på en vogn som kan flyttes opp til 50 m. Kalibreringsobjektets reflektor kan plasseres på den samme vogna slik at vognas forflyttning gir samme tilbakelagte avstand for begge målesystemene.

Kontaktperson: Helge Karlsson og Peter Hansrud-Kjær

Sist endret 24. september 2015
MENY