Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Instrumenter som kalibreres:


Bildet viser laser avstandsmåler
Laser avstandsmåler, type Disto (Leica), Bosch med flere.

Sporbarhetskart:

Sporbarhetskart – håndholdt laseravstandsmåler.
Måleområde:
Opp til 50 m.

Måleusikkerhet:
Beste måleusikkerhet er begrenset av instrumentets egen oppløsning.

Ved 1 mm oppløsning er U = 1 mm.
Ved 10 mm oppløsning er U = 10 mm.

Metode for kalibrering:
Måleprinsippet for kalibreringskilden er interferometri. Reflektoren til referanseutstyret er plassert på en vogn som kan flyttes opp til 50 m. Kalibreringsobjektets reflektor kan plasseres på den samme vogna slik at vognas forflyttning gir samme tilbakelagte avstand for begge målesystemene.

Kontaktperson: Helge Karlsson og Peter Hansrud-Kjær

Sist endret 7. mars 2019
MENY