Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Realisering av enheten meter:

Justervesenet realiserer enheten for lengde, meter, ved hjelp av frekvensstabiliserte HeNe lasere ved 633 nm bølgelengde. Metoden følger anbefalingene fra BIPM, Det Internasjonale Byrået for Mål og Vekt, i Paris. Primærnormalene benytter navngitte absorpsjonslinjer i joddamp som frekvensreferanser. Disse linjene er sporbare til enheten for frekvens og tid, Hz og sekund.Innen dimensjonsmåling benyttes et stort spekter av normaler for ulike anvendelser. Justervesenet har to sporbarhetskjeder, en for passbiter (planparallelle endeflatenormaler) og en for strekmål (målebånd og linjaler). Justervesenet tilbyr kalibrering av måleutstyr innenfor disse kalibreringskjedene. Vi tar gjerne imot henvendelser om nye typer oppdrag.

Sporbarhetskart
sporbarhetskart_laser lysfrekvens_bølgelengde

Kalibreringstjenester

  • Laser avstandsinterferometer
  • Laser lysfrekvens/bølgelengde, 633 nm
  • Målebånd og linjaler (strekmål)
  • Målestaver
  • Passbiter, måling ved interferometri
  • Passbiter, måling ved komparering

lengde-referansepassbiter
Passbiter heftet til et referanseplan.

lengde-målebånd
Lengdemålebånd.

Kontaktperson: Helge Karlsson

Sist endret 26. februar 2019
MENY