Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets tid (JV-UTC)
Volum, gjennomstrømning og densitet
Fluidlab

Fluidlab

Instrumenter som kalibreres:
Gjennomstrømingsmålere
Vannmålere
Varmemålere
Volumnormaler
Tanker
Pipetter
Synkelegemer (plummets)
Densitetsmålere
Densitetsmåling

Sporbarhetskart


Måleområde:
Gjennomstrømningsmålere:

0 – 100 m3/h
Ved lav gjennomstrømningsrate q<1 m3/h, ta kontakt med kontaktpersonene for avtale.

Volumnormaler:
For volumnormaler opp til 500 liter oppnås beste måleusikkerhet. Større volumnormaler opptil 3000 liter kan kalibreres, men med høyere måleusikkerhet.

Beste måleusikkerhet (k=2):
Gjennomstrømningsmålere: 1×10-3
Volumnormaler: 6×10-5
Synkelegemer: 1×10-4
Densitetsmålere: 1×10-4

Metode for kalibrering:
Volumnormaler kalibreres ved gravimetrisk volumbestemmelse. Normalene veies tømt og fylt med «rent» (ionebyttet og luftfritt) vann. Temperatur i vannet måles og densitet bestemmes fra anerkjent tabell eller formel. Temperatur, trykk og relativ fuktighet i luften måles og luftens densitet bestemmes fra anerkjent formel. Volumet beregnes fra vektdifferansen dividert med vanndensitet og korrigert for luftens oppdrift og så omregnet til ønsket referansetemperatur.

Tanker
Mindre tanker kalibreres gravimetrisk, eller volumetrisk ved at vann overføres mellom tank og kalibrert volumnormal. Større tanker kalibreres ved strapping med kalibrert målebånd evt kombinert med bruk av teodolitt.

Gjennomstrømningsmålere/vannmålere
Gjennomstrømningsmålere/vannmålere kalibreres i egen flow-loop som er designet for en-fase vann eller olje. Foreløpig benyttes bare vann. Flytskjema for flow loopen kan du se ved å klikke Flytskjema flow.

Varmemålere
To termostatkontrollerte væskebad for området – 20 ºC til + 120 ºC kan blant annet brukes for å oppnå ønsket temperaturdifferanse for temperaturfølerne som hører til varmemålerne. Tilhørende flowsensor (gjennomstrømningsmåler) kalibreres i flow-loopen.

Synkelegemer
Volumet av synkelegemer bestemmes ved veiing i vann med kjent densitet og luft.

Densitetsmålere
Ved kalibrering av densitetsmålere brukes referansevæsker hvor densiteten bestemmes ved veiing av synkelegeme i væske og luft.

Densitetsmåling
Måling av tettheten til væsker ved hjelp av synkelegeme eller pyknometer.

Kontaktperson: Gunn Kristin Svendsen

Sist endret 12. april 2019
MENY