Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Kontroll av ferdigpakkelinjer

I 2017 drakk nordmenn 371 518 906 liter melk*. Da er det viktig både for bedrift og forbruker at en liter faktisk er en liter.

Opptatt av riktige målinger

Forbrukere er naturlig nok opptatt av å få det de betaler for. Nordmenn er glad i meierivarer, og i løpet av et år utgjør det en god del av handlekvitteringen.

Justervesenet utfører tilsyn med produksjonslinjer for ferdigpakninger

Justervesenets kontrollør Frode Espensen har lang erfaring med tilsyn av ferdigpakninger.

Justervesenet fører tilsyn der måleresultater gir grunnlag for økonomiske oppgjør. Det gjelder også produksjonslinjer for ferdigpakninger.
–De fleste bedrifter er opptatt av riktige målinger. For lite i pakningene kan gi et dårlig omdømme, noe som igjen kan gå utover salget. Samtidig er det også viktig for bedriftene å ikke overfylle pakningene slik at man på sikt taper penger, sier Frode.

Justervesenet utfører tilsyn med produksjonslinjer for ferdigpakninger

Melk på løpende bånd: Det går unna når produksjonsapparatet er i full gang, og i løpet av kort tid er hundrevis av melkekartonger ferdig pakket.

Det gylne gjennomsnitt
Som forbruker kan man oppleve å få en ferdigpakning med noen gram for lite, eller noen gram «for mye» i forhold til det som står anvist på pakningen. Det er fordi produsenten må forholde seg til følgende 3 regler for nettoinnhold:

  • Det reelle innholdet i et parti skal i gjennomsnitt være minst det som er angitt på pakningen.
  • Høyst 2,5 % av enhetene i et parti kan ha et større negativt avvik enn det som er angitt i tabellen under.
  • Ingen enkeltpakninger skal ha et negativt avvik større enn 2 ganger det som er angitt i tabellen under.

Tilsyn er en god kvalitetskontroll

–Jeg opplever at mange bedrifter setter pris på tilsynet, da de trenger noen som kan gå de litt i sømmene. Våre rapporter er dessuten nyttige for de kvalitetsansvarlige, sier Espensen, og avslutter med følgende oppfordring til alle bedrifter som driver med veiing og pakkelinjer:

–Det er mange faktorer som kan påvirke målinger, og ikke minst vekter som står ute i et produksjonslandskap. Det er finstemte instrumenter, og rusk og rask kan påvirke vektene. Vær også obs på å endre eller følge opp prosedyrene for tarabehandling når det påvises feil bruk.

*Kilde: Melk.no

Sist endret 5. desember 2018
Arkiv