Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Kinesisk besøk hos Justervesenet

Mandag 24. august fikk Justervesenet en delegasjon fra Beijing på besøk. De ønsket å gjøre seg kjent med den måletekniske infrastrukturen i Norge.

kinesisk delegasjon med jvs ledergruppe

Den kinesiske delegasjonen og Justervesenets ledergruppe foran bygget.

Delegasjonen representerer det statlige organet AQSIQ (Administration of Quality, Supervision, Inspection and Quarantin), som er underlagt den kinesiske regjeringen. AQSIQ er en enorm organisasjon med mange divisjoner, hvor metrologi er en av disse. Divisjonen for metrologi er igjen inndelt i 5 avdelinger.

Stort land
Delegasjonen, anført av viseminister Liu Pingjun, fulgte interessert med når Justervesenets ledergruppe fortalte om metrologi i Norge. Forholdene i Kina og Norge er ganske ulike. Til sammenligning kan det nevnes at i Kinas metrologiske maskineri jobber det 150 000 mennesker som verifiserer måleteknisk utstyr. I Justervesenet har vi ca. 35 kontrollører…

AQSIQ holdt en presentasjon av sitt arbeid, og hvordan de organiserer seg. Den metrologiske divisjonen har, ikke ulikt Justervesenet, ansvar for å forvalte metrologiske lover og reguleringer, administrere metrologiske normaler, organisere systemer for verifikasjon av utstyr og prosedyrer rundt dette m.m. Videre har de også ansvar for å overholde forpliktelser overfor OIMLs (International Organization of Legal Metrology)arbeid m.m.

Omvisning
Ms. Ding Zhiyin, leder av divisjonen for internasjonalt samarbeid, fungerte som engelsk tolk under presentasjonene, samt under omvisningen på noen av Justervesenets laboratorier. Og selv om kinesisk og engelsk er temmelig ulikt, snakker utstyr og dingser for metrologiske målinger det samme språket.

ellen stokstad mottar pergament

Justervesenet, ved direktør Ellen Stokstad, mottar en pergament som takk for besøket.

Kontaktperson: Thomas Framnes

Sist endret 15. mai 2019
Arkiv