Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Justervesenets smittevernstiltak ved bedriftsbesøk

Justervesenet vil i tiden framover gjenoppta noe tilsyns- og TKO-aktivitet i felt der risikoen for smittestpredning er lav. Justervesenet følger myndighetenes råd for å beskytte egne ansatte og de vi er i kontakt med.

I forbindelse med koronaviruset har Justervesenet utarbeidet særskilte retningslinjer utover generelle hygieneråd. Retningslinjene skal beskytte både Justervesenets ansatte og omgivelsene mot viruset. Det er gitt opplæring til alle ansatte som utfører ekstern aktivitet for å sikre at retningslinjer følges og at verneutstyr benyttes korrekt. Videre bevisstgjøres det rundt desinfisering av bil og utstyr som brukes i tjeneste.

Våre kontrollører i felt er oppdatert på disse retningslinjene, og er selvsagt symptomfrie.

Sist endret 23. april 2020
Arkiv