Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Justervesenet er akkreditert!

24. mai 2017 ble Justervesenet akkreditert av Norsk Akkreditering. Dette innebærer en teknisk akkreditering som dekker sertifisering av produkter omfattet av de to EU-direktivene «Måleinstrumentdirektivet» og «Direktivet for ikke automatiske vekter». Begge direktivene er implementert i norsk lovgivning.

Akkrediteringen betyr at Justervesenet tilfredsstiller kravene i kvalitetsstandarden NS-EN ISO/IEC 17065 som er akseptert internasjonalt, og gir derfor tillit over hele verden.

Justervesenet er akkreditert som teknisk kontrollorgan

Senioringeniør Gunn Kristin Svendsen og senioringeniør Gunnstein Å. Hæreid i Justervesenet er både stolte og glade for akkrediteringsbeviset fra Norsk Akkreditering.

Kvalitetsstempel
-Å bli akkreditert er et kvalitetsstempel for Justervesenet og en bekreftelse på at det vi utfører av sertifisering gjøres på en seriøs og kvalitetsmessig god måte. En akkreditering gir trygghet for oss, men også trygghet og tillit hos våre kunder. At en tredjepart som Norsk akkreditering jevnlig kikker oss i kortene gjør at vi alltid er ekstra skjerpet og opptatt av å gjøre ting korrekt. Vi ønsker kontinuerlig forbedring i av vårt sertifiseringsarbeid og en akkreditering er et godt hjelpemiddel i en slik sammenheng, sier senioringeniør Gunnstein Hæreid, som er TKO-koordinator i Justervesenet. (TKO som i teknisk kontrollorgan, ikke teknisk knock-out).

Justervesenet er utpekt av Nærings og fiskeridepartementet som teknisk kontrollorgan for de to overnevnte direktivene i Norge, og er derav også registrert i EU sin database over godkjente tekniske kontrollorgan i Europa.

-Nå har vi altså kronet denne utpekingen med en teknisk akkreditering. Hele organisasjonen i Justervesenet har lagt ned mye jobb for å oppnå denne akkreditering og er veldig stolte av å ha fått dette til, sier Gunnstein.

Klikk her for å se Justervesenets akkrediteringsomfang
Informasjon om Norsk Akkreditering

Sist endret 7. september 2017
Arkiv
MENY