Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Justervesenet deltar i WWW.FARLIGEPRODUKTER.NO

Det er viktig at forbrukere kan sjekke om det de kjøper, eller det de har hatt liggende i boden en god stund, er trygt å bruke.

Dette gjelder potensielt også måleinstrumenter og vekter.

Som markedstilsynsmyndighet på vare- og produkt-området, så deltar Justervesenet i samarbeidet www.farligeprodukter.no . Dette er en felles løsning laget i samarbeid med Norske tilsynsmyndigheter, der forbrukere  og andre aktører enkelt kan søke opp og melde fra om skadelige produkter.

Produkttilsynsmyndighetene i Norge (14 myndigheter) er gjennom produktkontroll-loven forpliktet til å informere om farlige produkter. Denne nettsiden er et ledd i å oppfylle denne plikten. Flere av disse myndighetene publiserer produkter i løsningen.

Dersom det er spørsmål til Justervesenets deltakelse i samarbeidet, eller det finnes skadelige produkter som er registrert i forbindelse med Justervesenets tilsyn, kan disse formidles til Martin Vandbakk som administrerer Justervesenets deltakelse i løsningen.

 

Sist endret 24. november 2020
Arkiv