Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Klokken tikker for skuddsekundet

Siste søndag i mars stilles klokken en time fram. Etter en kald vinter kan man glede seg over mildere vær og lysere ettermiddager igjen.

Det går mot sommer

Mange ser fram til sommertiden for å nyte en ekstra soltime på ettermiddagen. Gradvis blir det også mer soltid i løpet av døgnet og varmere dager. For eksempel, forventes solnedgangen ved Justervesenets hovedkontor på Kjeller å være 18:41 kvelden før klokken stilles, men dagen etter vil solnedgangen være 19:44.

Vi har i det kalde vinterhalvåret fulgt universell tid (UTC) +1 time, mens de neste syv månedene er vi tilbake på UTC +2 timer, altså sommertid. Den offisielle verdenstiden som er UTC +0 timer, er et gjennomsnitt av tiden til om lag 500 atomklokker rundt om i verden.

Hvem har ansvaret for tiden?

To fingre peker på atomklokke

En av fire atomklokker hos Justervesenet

Justervesenet har ansvaret for å forvalte Norges tid og bidrar til UTC-gjennomsnittet med fire av de 500 klokkene. De fleste klokkene som bidrar til UTC baserer seg på svingningene i Cesiumatomet, som er grunnlaget for definisjonen av sekundet. Det er det internasjonale byrået for mål og vekt, BIPM i Paris, som forvalter og distribuerer gjennomsnittet av alle klokkene.

Klokken tikker for skuddsekundet

Det etterstrebes å holde UTC i takt med astronomisk tid. Astronomisk tid baserer seg på jordrotasjonen, det vil si den tiden jorda faktisk bruker på å snurre rundt sin egen akse. Ettersom jordrotasjonen er ujevn, vil det oppstå avvik mellom denne og UTC-tiden. Skuddsekundet har derfor blitt brukt til å kompensere for dette avviket.

Mann står foran inngangsdør til konferansebygg

Hans Arne Frøystein var til stede på konferansen. Foto er tatt av direktør Geir Samuelsen.

Ved den tjuesyvende generalkonferansen for mål og vekt, har igjen skuddsekundets utfordringer blitt diskutert. Derfor har man nå konkludert med å innføre en ny ordning, som tillater større avvik enn 0,9 sekunder mellom UTC og astronomisk tid. «Det ble også vedtatt en plan for ny definisjon av sekundet, som med tiden vil gjøre klokkene enda mer nøyaktig,» sier avdelingsdirektør for nasjonalt laboratorium, Hans Arne Frøystein. Justervesenet representerte Norge ved konferansen i Versaille, den 15.-18.november 2022.

Sist endret 28. mars 2023
Arkiv