Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Høring om forskrift om målenheter og måling

Måleinstrumentdirektivet (MID) og direktiv om ikke-automatiske vekter (NAWI) er blitt endret og erstattes fra 20.april 2016 av to nye direktiver. De nye direktivene med endringer er implementert i forskrift om målenheter og måling. Forskriften vedtas av Nærings- og fiskeridepartementet, men sendes på høring av Justervesenet.

Se høringsbrev med tilhørende dokumenter her

Sist endret 20. august 2015
Arkiv