Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Høring i diverse forskrifter

Høring av endringer i taksameterforskriften, elmålerforskriften og gjennomstrømningsmålerforskriften.

Justervesenet sender med dette endringer i følgende forskrifter på høring:

  • Forskrift 21. desember 2007 nr. 1738 om krav til til målesystem for kontinuerlig og dynamisk måling av andre væsker enn vann (gjennomstrømningsmålerforskriften)
  • Forskrift 28. desember 2007 nr. 1753 om krav til elektrisitetsmålere (elmålerforskriften)
  • Forskrift 1. oktober 2009 nr. 1226 om krav til taksametre (taksameterforskriften)

Høringsfristen er 2. desember.

Høringsbrev
Høringsnotat
Høringsliste
Forskriftsutkast, taksameterforskriften
Forskriftsutkast, elmålerforskriften
Forskriftsutkast, gjennomstrømningsmålerforskriften

Sist endret 2. oktober 2018
Arkiv