Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Høring i diverse forskrifter

Høring av endringer i taksameterforskriften, elmålerforskriften og gjennomstrømningsmålerforskriften.

Justervesenet sender med dette endringer i følgende forskrifter på høring:

  • Forskrift 21. desember 2007 nr. 1738 om krav til til målesystem for kontinuerlig og dynamisk måling av andre væsker enn vann (gjennomstrømningsmålerforskriften)
  • Forskrift 28. desember 2007 nr. 1753 om krav til elektrisitetsmålere (elmålerforskriften)
  • Forskrift 1. oktober 2009 nr. 1226 om krav til taksametre (taksameterforskriften)

Høringsfristen er 2. desember.

Høringsbrev
Høringsnotat
Høringsliste
Forskriftsutkast, taksameterforskriften
Forskriftsutkast, elmålerforskriften
Forskriftsutkast, gjennomstrømningsmålerforskriften

Sist endret 2. oktober 2018
Arkiv
MENY