Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Høring – Forskrift om endring i instrumentspesifikke forskrifter

Justervesenet sender med dette forskrift om endringer i følgende forskrifter på høring:

  • Forskrift 21. desember 2007 nr. 1735 om krav til ikke-automatiske vekter
  • Forskrift 21. desember 2007 nr. 1736 om krav til transportbåndvekter
  • Forskrift 21. desember 2007 nr. 1737 om krav til automatiske diskontinuerlige summeringsvekter
  • Forskrift 21. desember 2007 nr. 1742 om krav til instrumenter for automatisk veiing av enkeltmengder (catchvekter)
  • Forskrift 21. desember 2007 nr. 1747 om krav til automatiske gravimetriske fyllemaskiner
  • Forskrift 21. desember 2007 nr. 1741 om krav til automatiske jernbanevekter
  • Forskrift 21. desember 2007 nr. 1738 om krav til målesystem for kontinuerlig og dynamisk måling av andre væsker enn vann
  • Forskrift 21. desember 2007 nr. 1746 om krav til instrumenter til flerdimensjonale målinger
  • Forskrift 21. desember 2007 nr. 1740 om krav til lengdemålingsinstrumenter
  • Forskrift 21. desember 2007 nr. 1739 om krav til materielle lengdemål

Høringen er tilgjengelig på Justervesenets nettsider, under Aktuelt/Høringer.

Høringsuttalelser kan sendes på e-post til postmottak@justervesenet.no eller per post til Justervesenet, Postboks 170, 2027 Kjeller.

Ta kontakt med Berit Hallenstvedt ved spørsmål.

Hørinsgfristen er 20. november 2019.

Høringsbrev

Høringsnotat l

Endringsforskrift

Høringsliste

Sist endret 20. september 2019
Nyhetsarkiv
MENY