Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Har du fått vedtak om innrapportering?

Justervesenet har sendt ut et vedtak til mange av våre brukere, hvor vi ber om rapportering av omsetning eller antall brukersteder.

Rapporteringen danner grunnlaget for årsavgiften som innføres fra 2016. Årsavgiften erstatter det tidligere kontrollgebyret, og innføres for at Justervesenet skal kunne ta i bruk mer effektive tilsynsformer som stikkprøvekontroller, kontroller basert på risikovurderinger og informasjonskampanjer.

Vår innrapporteringsportal finner du her: https://jvportal.no
Logg inn med organisasjonsnummeret og passordet du fikk i brevet.

Dersom du er årsavgiftpliktig, men ikke har mottatt brev med innloggingsinformasjon, vennligst ta kontakt med oss.

Ved manglende rapportering vil Justervesenet fatte pålegg om opplysninger, som vil kunne medføre overtredelsesgebyr ved mislighold. Justervesenet vil gjennomføre kontroller for å sikre at opplysningene som rapporteres er korrekte.

Har du spørsmål i forbindelse med innrapporteringen?
Ring vår brukerstøtte på 64 84 86 94, mellom kl 0900 og 1400 på hverdager.

Les mer om Justervesenets årsavgift og gebyrer

Sist endret 5. juli 2016
Arkiv