Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Kan du forvente at 400 gram kjøttdeig er 400 gram?

Noen ganger kan du som forbruker oppleve å finne matvarer med mindre nettoinnhold enn det de er merket med. Stort sett er det ikke store avvik, men det er greit å vite at det er et lovverk som omfatter ferdigpakninger.

Ferdigpakning – hva er det?

Når en matvare er pakket uten at kjøperen er til stede, med forhåndsbestemt mengde, og ikke kan endres uten at forpakningen enten blir åpnet eller forandret, kan dette kalles en ferdigpakning. Hvis du tenker over det neste gang du er i butikken, vil du kanskje se at det gjelder ganske mange matvarer.

Ikke alle pakker er like  – men det er lov

Pakkingen av disse matvarene er oftest utført maskinelt og automatisk. Noen bruker typegodkjent fylleutstyr som har gått gjennom en rekke tester, og er derfor ganske nøyaktig. Ikke alle bruker godkjent utstyr, men da stilles det krav til kontroll i etterkant. Enten gjør produsentene en 100% kontroll av alle varer, ellers gjør de en stikkprøvebasert kontroll med utplukk som representerer partiet. I egenkontrollen stilles det krav til godkjent måleutstyr, som for eksempel en typegodkjent vekt som egner seg til denne målingen.

Jo mer nøyaktig fylle- eller måleutstyr produsenten bruker, jo større sannsynlighet er det for at du får akkurat det som står på pakken, men det er ikke en garanti. Det stilles likevel noen krav til mengden i ferdigpakningene, for at ikke du skal oppleve å få altfor lite i forhold til det du betaler for.

Reglement har flere fordeler

  1. Innholdet i et parti skal i gjennomsnitt være minst det som er angitt på pakningen.
  2. Høyst 2,5 % av enhetene i et parti kan ha et større negativt avvik enn det som er angitt i tabellen under.
  3. Ingen enkeltpakninger skal ha et negativt avvik større enn 2 ganger det som er angitt i tabellen under.

Den viktigste regelen hva angår innhold i ferdigpakninger, er det første punktet. Denne regelen tilsier at dersom partiet har en eller flere pakker med negativt avvik, må partiet også inneholde en eller flere varer som er overfylt for at partiet skal ha en gjennomsnittsmengde lik eller høyere enn angitt, og bli akseptert. Derfor kan du oppleve å få en 400 grams pakke kjøttdeig som inneholder mellom 376 og 400 gram, men også å få mengder over angitt nettoinnhold.

Måling i forbindelse med ferdigpakninger er ikke bare viktig for å sikre at forbrukeren får det som betales for. Reglementet er med på å opprettholde tillit til målinger i samfunnet, og tilsyn er med på å regulere bedriftenes produksjonsprosess. Justervesenets tilsyn hjelper bedriftene å oppnå bedre kontroll på sine produksjonsrutiner og avvik, som igjen regulerer svinn og økonomi.

Tips oss

Justervesenet tar imot tips basert på opplevelser fra forbrukere. Direkte henvendelser følges opp der det er nødvendig, det gjøres hovedsakelig tilsyn hos ferdigpakkeprodusenter etter risikovurderinger og helhetlig inntrykk. Kanskje du har opplevd store avvik som er utenfor toleransegrensen? Tips kan sendes til postmottak@justervesenet.no – merket med «Tips ferdigpakninger».

 

Denne tabellen viser en oversikt over negative toleranser for ferdigpakninger.

Sist endret 9. mai 2023
Arkiv