Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Forskrift om taksametre vedtatt av Nærings- og Handelsdepartementet

Bestemmelsene skal bidra til å sikre forbrukerne korrekt oppgjør og å hindre skatteunndragelse og trygdesvindel i drosjenæringen.

Reglene trer i kraft 1. januar 2010, med en overgangsperiode på to år for taksametre som er solgt før dette tidspunktet. Det er også en mulighet for å søke om å selge og å ta i bruk taksametere solgt etter dette tidspunktet, dersom de er produsert før ikrafttredelsen. Senest innen 1. januar 2012 må alle taksametre oppfylle kravene og ha gyldig godkjenning.Eksempler på tekniske krav i Justervesenets forskrift om krav til taksametre:

  • Krav om tilfredsstillende kvalitetsnivå med hensyn til måleteknologi og måledataenes sikkerhet. Kravet skal bidra til å sikre at tilstrekkelig nøyaktige måleresultater legges til grunn for det økonomiske oppgjøret.
  • Nøyaktighetskrav for klokkeslett og dato. Automatisk og manuell korrigering under en tur skal forhindres. Kravene skal bidra til å sikre riktig oppdragspris.
  • Krav om at betalingsterminaler skal være tilknyttet taksameteret dersom de benyttes. Dette skal kunne vanskeliggjøre betaling av uregistrerte oppdrag.
  • Krav om at visse tilleggsinnretninger må tilkobles taksameteret, for eksempel display, skriver, kommunikasjonsenhet for overføring av data og betalingsterminal (dersom den aktuelle drosjen bruker dette). Kravene skal ivareta kundens interesser, gjøre det enklere å avdekke uregistrert kjøring og legge til rette for overføring av måledata til for eksempel sentral hvis skattemyndighetene vedtar dette.
  • Krav om plombering av sentrale komponenter. Kravet skal bidra til å forhindre manipulering, for på denne måten å redusere muligheten til bedrageri og underslag.

Forskrift om krav til taksametre

Nærings- og Handelsdepartementets pressemelding finner du her

Kontaktpersoner i Justervesenet:  Nils M. Thomassen

Sist endret 15. mai 2019
Arkiv