Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

I quantum candela prosjektet (www.quantumcandela.net) viste Justervesenet at primærnormaler basert på silisiumdetektorer potensielt kan gi vesentlig lavere usikkerheter enn det som normalt gis ved bruk av kryogene radiometer som vanligvis er av størrelsesorden 100 ppm. Arbeidet videreføres i NewStarprosjektet (2013 – 2016). (http://www.inrim.it/Newstar/project.html).

To masteroppgaver fra NTNU er gjennomført på temaet i 2014 hos Justervesenet. Det ene prosjektet gikk på Forbedring av fotodetektorer og det andre på utnyttelsen av Fotodioder til maaling av hoyere optisk effekt. Justervesenet viderefører arbeidet gjennom et PhD prosjekt (2013 – 2016) som utnytter to primærnormaler på samme chip til Maaling av fundamentale konstanter.


Kryogen fotodiode.

Sist endret 2. juli 2020