Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Forandring fryder? Eller?

Tenk om alle produksjonsprosesser var perfekte. Jevne linjer uten kranglete variabler. En strømlinjeformet industri med forutsigbare måleresultater. Kjedelig kanskje?

Innen all produksjon er det om å gjøre å ha en jevnest mulig produksjonsprosess, og statistisk prosesstyring (SPS) er en god metode for å dokumentere at produksjonen er stabil og for å påvise når den ikke er det. Jo mer identiske enhetene er i mål og vekt, jo bedre fungerer produksjonslinja, og jo nærmere korrekt varemengde kan produsenten tillate seg å pakke i hver pakning. Dersom det er høy spredning, blir det vanskelig å pakke nær grensen. En lite forutsigbar pakkeprosess med stor spredning kan også skape frustrasjon hos pakkeoperatøren.

En produsent ønsker neppe å gi kunden mindre vare enn det emballasjen lover. Det kan fort bety at kunden neste gang velger en annen produsent, i verste fall går til media med det. Men produsenten ønsker heller ikke å gi kunden mer enn det emballasjen lover. I det lange løp betyr det tap av penger. I tillegg har produsenten et regelverk i forhold til forbruker å imøtekomme. På toppen av dette kommer Justervesenets kontrollører og foretar stikkprøver.

Så hvordan foretar man statistisk prosesstyring?
Justervesenets senioringeniør Helge Karlsson har utviklet et regneark i Excel, hvor de statistiske regnestykkene er implementert.
– Enkelt forklart kan man si at brukeren trenger bare å plotte inn størrelsene som antall, hvor mange i hvert utvalg, brutto- og nettovekt (med og uten emballasje), så regner programmet ut verdiene. Deretter bruker man disse verdiene for å regne ut såkalte aksjonsgrenser, som forteller når produsenten bør foreta en justering av produksjonsprosessen, forteller Helge Karlsson.

Fordeler med statistisk prosesstyring
Eventuelle problemer i prosessen kan lettere identifiseres når man har kontroll på de ulike delene av produksjonen. Det gjør det også lettere å stole på at fyllingsnivået er i samsvar med det emballasjen lover, og slik unngå overfylling. Dessuten, SPS dokumenterer egenkontroll slik Justervesenet krever.

Ikke enkelt å finne kurs
– Vi meldte oss på kurs for å sjekke om det vi gjør i Norlaks er hensiktsmessig. Det er det nok, men vi kan sikkert bli bedre. Jeg ser at bruk av statistikk vil kunne utnytte ressursene våre bedre. For oss som driver med frysevarer er det svært viktig å ha god kontroll og kvalitet på varene før de fryses ned, sier Gry Wingan fra Norlaks produkter AS.

-Det er ikke enkelt å finne kurs i dette. Derfor er det praktisk at Justervesenet holder slike. Og pluss for regnearket som gjør statistikkberegningen for oss. Statistikk er ikke akkurat det jeg har god peiling på, avslutter Gry.

Kontaktperson i Justervesenet: Helge Karlsson

Sist endret 15. mai 2019
Arkiv