Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Er du løyvehaver eller drosjefirma? Da bør du se her!

Drosjereglementet er stadig i utvikling. Nytt av året er endringer i rutiner for meldinger som gjelder taksametre

Fra og med 1. januar 2023 vil løyvehavere motta kopi av alle meldinger som gjelder egne taksametre som er sendt til Justervesenet. Dette gjelder uansett om løyvehaver selv har sendt meldingen eller monteringsverksted gjør dette på vegne av løyvehaver. Kopien blir sendt via Altinn.

Dette skjer på grunn av regelendringer som tilsier at løyvehaver må kunne dokumentere at taksameter blir montert i sammenheng med at løyve settes i drift. Meldingene som løyvehavere mottar kan brukes som dokumentasjon ovenfor andre myndigheter og anbefales oppbevart lett tilgjengelig, gjerne som en utskrift i kjøretøyet.

Områdeinnmelding og takskilt

Justervesenet vil ved innsending av meldinger om installasjonskontroll også kreve opplysninger om hvilken kommune taksametret i all hovedsak skal brukes. Planen er at systemet for innrapportering av område skal være klar i løpet av april. Dette handler om at alle løyver nå kan brukes over hele landet, uansett hvor de er utstedt. For at Justervesenet skal kunne føre kontroll med taksametrene så må det opplyses om hvor de befinner seg.

Husk også at fra nå må alle drosjer ha takskilt, og at nummer på takskilt må rapporteres inn til Justervesenet. De som ikke hadde takskilt før nyttår har en overgangsordning.

En veileder med oversikt og tips til deg som har taksameter vil snart være tilgjengelig på hjemmesiden.

Sist endret 28. februar 2023
Arkiv