Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Endring i priser for TKO-oppdrag

Fra 1. september 2014 gjelder nye priser for små ikke-automatiske vekter.

Justervesenet endrer prisene ved førstegangsverifikasjon av små ikke-automatiske vekter. Med små ikke-automatiske vekter menes vekter underlagt EU-direktiv med maksimalt veieområde på 500 kilo.

Nye priser for oppdrag bestilt fra 1. september 2014:
– Pris for oppmøte på kontrollsted (oppdragspris): 2000,-
– Oppdragspris når redskap bringes til Justervesenets lokaler: 1000,-
– Pris pr. verifikasjon av ikke-automatisk vekt < 500 kg: 500,-

Dette innebærer at for oppdrag der det skal verifiseres 1-2 vekter pr. oppdragssted blir prisene høyere enn slik de har vært til nå. Kostnaden for oppdrag der det verifiseres 3 eller flere vekter, blir lavere enn dagens nivå.

De nye prisene reflekterer bedre kostnadene ved å gjennomføre slike oppdrag.

Les mer om teknisk kontrollorgan

Sist endret 15. mai 2019
Nyhetsarkiv
MENY