Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Dagligvarebutikker og rapportering

Justervesenet sender i disse dager brev til landets dagligvarekjeder, hvor vi ber om rapportering på antall butikker.
Rapporteringen danner grunnlaget for årsavgiften som ble innført i 2016. Årsavgiften erstatter det tidligere kontrollgebyret, og innføres for at Justervesenet skal kunne ta i bruk mer effektive tilsynsformer som stikkprøvekontroller, kontroller basert på risikovurderinger og informasjonskampanjer.

Vår rapporteringsportal finner du her: https://jvportal.no

Logg inn med organisasjonsnummeret og passordet du fikk i brevet.

Dersom informasjonen om antall butikker som står i brevet er korrekt, trenger du ikke foreta deg noe. Det er antall butikker og ikke butikkvekter som danner grunnlag for årsavgiften.

Faktura fra Statens Innkrevingssentral
Du vil på et senere tidspunkt motta faktura på årsavgiften fra Statens Innkrevingssentral

Ikke fått brev?
Hvis du er årsavgiftpliktig, men ikke har mottatt brev med innloggingsinformasjon, vennligst ta kontakt med oss.

Ved manglende rapportering vil Justervesenet fatte pålegg om opplysninger, som vil kunne medføre overtredelsesgebyr ved mislighold. Justervesenet vil gjennomføre kontroller for å sikre at opplysningene som rapporteres er korrekte.

Har du spørsmål i forbindelse med rapporteringen?
Ring vår brukerstøtte på 64 84 86 94, mellom kl 0900 og 1115, og 1145 – 1400 på hverdager.

Les mer om butikkvekter og årsavgift

Sist endret 30. mai 2017
Nyhetsarkiv
MENY