Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Betalingsterminal skal være tilkoblet taksameteret

I fjor høst foreslo Justervesenet å oppheve kravet i taksameterforskriften om at betalingsterminal skal være tilkoblet taksameteret. Etter å ha vurdert høringsuttalelsene, har vi besluttet å likevel ikke oppheve kravet. Det vil si at betalingsterminal fremover skal være tilkoblet taksameteret.

Vi vil i 2018 diskutere med Skatteetaten om det er behov for at betalingsterminal skal være tilkoblet taksameteret, og om kravet kan oppheves på et senere tidspunkt. Vi vil holde bransjen orientert om dette.

Informasjon vil bli sendt ut til de aktuelle.

Oppsummering av høringsuttalelser

Sist endret 20. desember 2017
Arkiv