Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Artikkel publisert i Metrologia

Justervesenets arbeid i «quantum Candela» prosjektet har resultert i følgende artikkel som er publisert i Metrologia.
Artikkelen viser hvordan silisiumdetektorer kan brukes som primærnormaler og estimerer tapene til detoktorene som ble produsert i forbindelse med prosjektet. Detektorene ble kalt PQED (Predictable Quantum Efficient Detector) og er kommersielt tilgjengelige igjennom det finske firmaet Fitecom. Artikkelen kan leses http://iopscience.iop.org/0026-1394/49/2/S130/pdf/0026-1394_49_2_S130.pdf.

Mer informasjon kan du finne på:

www.quantumcandela.net

www.fitecom.com

eller ta kontakt med Jarle Gran.

Sist endret 15. mai 2019
Arkiv