Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Årsavgift for Justervesenets tilsyn

Fiskemottak, bensinstasjoner og LPG-forhandlere mottar i disse dager
faktura for årsavgift 2020 fra Statens innkrevingssentral.
Aktører innen edelmetall mottar årsgebyr.

Avgiften baserer seg på Justervesenet sitt tilsyn med bransjene.
Dersom man har spørsmål rundt selve årsavgiften kan man ringe på tlf 64 84 86 94,
mandag – fredag i tidsrommet 09.00 – 14.00.

Henvendelser vedrørende selve fakturaen må rettes til Statens innkrevingssentral

 

 

Sist endret 13. oktober 2020
Arkiv