Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets tid (JV-UTC)

Justervesenet fører tilsyn med landets fiskemottak. Fra 2016 er det innført årsavgift for mottakene, og denne avgiften skal finansiere Justervesenets planlagte tilsyn med bransjen.

Hva menes med fiskemottak?
Med fiskemottak mener vi steder der vill fisk eller andre viltlevende sjødyr, som f eks reker, losses fra fiskefartøy, slik dette er definert i landingsforskriften.

Hvorfor årsavgift for tilsynet?
Finansieringen bidrar til økt tillit i bransjen, da den gir Justervesenet mulighet til å styre ressursene dit de trengs mest. Årsavgiften erstatter det tidligere tilsynsgebyret.

Hva skal det betales avgift på?
Årsavgiften skal dekke tilsyn av vekter, samt tilsyn med at kravene til ferdigpakninger overholdes.

Hva ligger årsavgiften på?
Årsavgiften er 0,19 promille av selskapets omsetning siste regnskapsår, men man skal likevel ikke betale mer enn kr 300.000. Dette betyr at selskaper med omsetning på over kr 1,5 milliarder ikke vil betale mer enn kr 300.000.

Hvorfor har den totale kostnaden for tilsynet med bransjen økt?
Justervesenets tilsyn med fiskeribransjen har tidligere vært underfinansiert. I tillegg er det bestemt at Justervesenet skal øke innsatsen i denne bransjen for å få bukt med feil i målinger.

Erfaringene viser at det er høy andel av feil i målinger, både ikke tilsiktet, og ved enkelte anledninger tilsiktet. Dette har medført at kostnadene totalt for tilsynet med bransjen er økt, for å oppnå full dekning gjennom brukerfinansiering. Justervesenets tilsyn er kostnadskrevende på grunn av reising, kostbart utstyr og tidvis behov for å være flere kontrollører per tilsyn. Hos de aktørene hvor risikoen vurderes som høy, er det behov for å føre tilsyn flere ganger per år på hvert mottaksanlegg.

Hva kan trekkes fra omsetningen?
Dersom du f eks kjøper vill fisk som er landet andre steder, eller leier ut eiendom, skal dette trekkes fra omsetningen. Dette må imidlertid dokumenteres. Se eksempler på hva som kan trekkes fra i tabellen under:

fisketabell
Hva menes med prosessert produkt av fisk?
Med prosessert produkt menes produkt laget av mottatt fisk, som hermetikk, fiskekaker, dyrefôr. etc.

Når er selskapet ikke årsavgiftspliktig?
Selskapet er ikke årsavgiftspliktig dersom det:

  • ikke mottar vill fisk.
  • ikke utfører målinger som er underlagt krav i forbindelse med mottak og pakking av vill fisk (for eksempel dersom det mottar kun leppefisk som ikke veies).
  • antar å motta mindre enn 10 tonn fisk i året.

Se for øvrig forskrift om målenheter og måling for mer informasjon om avgift og gebyrer

Skal fryselagre betale årsavgift?
Hvis man mottar vill fisk fra fisker, utfører veiinger knyttet til dette og skriver landingsseddel, skal det betales årsavgift. Det skal da betales årsavgift basert på den omsetningen man har av å fungere som fryselager for den mottatte fisken. Dette gjelder også fisk man mottar og ikke kjøper, men tar betalt for å oppbevare for salgslag.

Hvor skal du innrapportere?
Innrapportering av omsetning gjør du i denne portalen: https://jvportal.no
Logg inn med organisasjonsnummeret og passordet du har mottatt i brev, eller følg anvisningene på siden.

Hva med deg som avvikler mottaket i løpet av et tilsynsår?
Når mottaket avvikles må du melde fra til Justervesenet. Avgiften beregnes ut fra fjorårets omsetning, men avkortes til og med den måneden Justervesenet mottar meldingen. Meld fra til postmottak@justervesenet.no

Hva med deg som har et nystiftet mottak?
Har du opprettet et foretak trenger Justervesenet informasjon om dette. Ta kontakt på postmottak@justervesenet.no

Fant du ikke svar på det du lurte på?
Ta kontakt med oss på postmottak@justervesenet.no, eller ring oss på telefon 64 84 86 94 mellom kl 0900 og 1400 på hverdager.

Sist endret 17. november 2017
Facebook
Google+
http://www.justervesenet.no/tilsyn/fiskemottak">
Twitter
LinkedIn
MENY