Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets tid (JV-UTC)

Justervesenet fører tilsyn med drivstoffpumper på bensinstasjoner og lignende. Hva ligger egentlig i det?

I Norge finnes det ca. 2200 utsalgssteder for drivstoff til privatkunder. Justervesenet fører tilsyn med at målingene som foretas når en kunde fyller drivstoff er nøyaktige, slik at kunden betaler for riktig mengde og utsalgsstedet ikke taper omsetning.

Feilsituasjon og risikovurdering
Justervesenet bruker kunnskap om teknologi og feilsituasjon i målingene i risikovurderinger som grunnlag for hvor mye tilsyn som skal gjennomføres i en bransje. På drivstoffpumper er det relativt få og små feil som oppdages ved tilsyn, og det føres derfor ikke tilsyn hos alle utsalgssteder hvert år. Kunnskap om de enkelte utsalgsstedene kan avgjøre hvem som blir ført tilsyn med. Det føres i tillegg stikkprøvebasert tilsyn.

Kostnadseffektivt tilsyn som kommer hele bransjen til gode
Justervesenet planlegger tilsyn for en bransje ved å sette av antall timer som skal brukes for bransjen totalt. For drivstoffpumper er ressursene fordelt på 4 nivåer av aktører, etter omsetning av drivstoff. De som selger mer har derfor høyere årsavgift enn de som selger mindre. Dette henger sammen med høyere risiko for feil, og at man dermed blir gjenstand for mer tilsyn.

Omsetning drivstoff (unntatt LPG) i liter:
Under 500 000 l omsatt drivstoff per år: 710,-
500 000–2 000 999 l omsatt drivstoff per år: 3800,-
2 001 000–4 000 000 l omsatt drivstoff per år: 9350,-
Mer enn 4 000 000 l omsatt drivstoff per år: 19000,-

Årsavgiften per nivå gjenspeiler en gjennomsnittskostnad per aktør. Til sammen dekker kostnadene det totale tilsynet på dette nivået.

Alle er med på å betale for tilsynet, mens Justervesenet kun utfører tilsyn hos et utvalg. På denne måten sørger Justervesenet for å ha tilstrekkelig kunnskap om feilsituasjonen i målingene, og utfører tilsyn som bidrar til tillit og like konkurransevilkår i bransjen for en kostnad som er langt lavere enn om alle ble ført tilsyn med.

Hvis ressursbruken over tid må forandres som følge av for eksempel feilsituasjonen, vil årsavgiften enten settes opp eller ned avhengig av dette.

Om du vil vite mer om hva som ligger til grunn for Justervesenets avgifter og gebyrer, kan du lese mer i dokumentet Beregning av gebyr og avgift

 Mer informasjon om årsavgiften

Sist endret 24. januar 2018
MENY