Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets tid (JV-UTC)

Justervesenet har utredet flere problemstillinger rundt målinger av petroleum knyttet til oljeindustrien.

Informasjon om utredningen og eventuelle tiltak som følge av utredningen vil bli presentert når utredningen blir ferdig behandlet i Nærings- og Handelsdepartementet.

Kontaktperson: Eli Mogstad Ranger

Sist endret 24. september 2015
MENY