Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets tid (JV-UTC)

Justervesenet har utredet behov for endringer i regelverk og tilsyn ved omsetning av byggeråstoff fra bergverksindustrien.

Utredningen har resultert i endringer i regelverket for mobile transportbåndvekter som benyttes ved knusing av grus. Endringene gjelder fra 2013.

Kontaktperson: Eli Mogstad Ranger

Sist endret 24. september 2015
MENY