Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets tid (JV-UTC)

Referansestrekninger kan ha mange ulike formål, fra statistiske undersøkelser til kontroll av f eks. taksametre.

Vi kan tilby oppmåling av referansestrekninger med følgende kriterier:

  • Oppdragsgiver må stå som ansvarlig for sikkerheten i forbindelse med oppmåling av referansestrekninger, herunder varslingsplan, risikovurdering, skilting og sikring under utførelsen av arbeidet. Videre må oppdragsgiver selv sørge for permanent merking.
  • Veidekket må være snø- og isfritt, dette kan bety noe for når arbeidet kan utføres.

Når vi har mottatt en bestilling på oppmåling av referansestrekning, klarerer vi oppmålingen med et av våre distriktskontor. Bestillingen må inneholde detaljer om hvor strekningen befinner seg og hvem som er kontaktperson når selve oppmålingen skal utføres.

Kostnaden for oppmåling av referansestrekninger vil være knyttet til tidsbruk og reisekostnader etter statens satser. Normalt tar det ca. 4 timer for 2 personer (ca. 8 timer) å måle opp en strekning.

Kontaktperson: Jan Erik Holmen

Sist endret 24. februar 2016
MENY