Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets tid (JV-UTC)

Justervesenet tilbyr kalibrering av lodd i nøyaktighetsklasse E2 og F1 med masse fra 1 mg til 50 kg og i nøyaktighetsklasse F2, M1, M2 og M3 med masse fra 1 mg til 500 kg.

Avdeling Nasjonalt Laboratorium (NL) er ansvarlig for utføringen av loddkalibreringer.
Tabellen under viser kontaktpersoner for de forskjellige masser og nøyaktighetsklasser.
Nøyaktighetsklasse Nominell masse Måleusikkerhet (k=2) Kontaktperson
E2, F1 og F2 1 mg – 50 kg + 1/5 – 1/3 av toleransen Gunn Kristin Svendsen
F2 50 kg – 500 kg + 1/5 – 1/3 av toleransen Arne G. Andersen
M1, M2 og M3 1 mg – 500 kg + 1/5 – 1/3 av toleransen Arne G. Andersen
Inndelingen med nøyaktighetsklasser er hentet fra OIML R 111-1 Weights of classes E1, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3 and M3. I denne rekommandasjonen finnes det en toleransetabell som beskriver den maksimale tillatte feil, ± avvik fra nominell verdi, loddene kan ha. Rekommandasjonen gir også mange andre nyttige opplysninger om lodd.

Alle formelle krav til sporbarhet i målinger som stilles i forbindelse med akkreditering eller sertifisering vil være tilfredsstilt ved bruk av våre loddkalibreringstjenester.

Massebestemmelse og ikke-akkreditert kalibrering

Justervesenet utfører også massebestemmelse, såkalt ikke-akkreditert kalibrering, av lodd i tilfeller hvor akkreditert kalibrering ikke er ønskelig eller nødvendig. Dette kan gjelde OIML klassifiserte M-lodd og lodd som ikke kommer inn under OIML klassifiseringen, sånn som pund- eller trykk-lodd. Justervesenet kan også utføre massebestemmelse avandre objekter med tillsvarende nøyaktighet.

Objekt Nominell masse Måleusikkerhet Kontakt
M1-, M2-og M3 lodd 100 g – 500 kg Avhenger av oppdrag Lokalt distriktskontor
Andre typer lodd og objekter 100 g – 500 kg Avhenger av oppdrag Lokalt distriktskontor

Kontaktpersoner: Gunn Kristin Svendsen og Arne Georg Andersen

Sist endret 10. juni 2016
MENY