Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets tid (JV-UTC)

Forslag til endring i forskrift om krav til transportbåndvekter

Forslag om endring i forskrift 21. desember 2007 nr 1736 om krav til transportbåndvekter ble sendt på høring 21. september 2012.
Høringen omhandler følgende forslag:
• Unnta mobile transportbåndvekter som brukes ved økonomisk oppgjør for knusing av bergmasse fra krav.
Høringsfristen er 20. november 2012.

For mer informasjon, se Høringer.

Kontaktperson: Randi Skjelle

Sist endret 27. oktober 2015
Nyhetsarkiv
MENY