Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets tid (JV-UTC)

Justervesenet arbeider med måleteknikk på høyeste nøyaktighetsnivå. Den teknologiske utviklingen går stadig framover og skaper behov for å videreutvikle tjenestene våre. Dette skaper rom for spennende studentoppgaver, som du finner på denne siden.Ta også gjerne kontakt med oss om du har en ide til oppgave.

Studentoppgaver for 2018

Masteroppgaver innen tid/frekvens/GNSS

Vi kan tilby 5 oppgaver innen området tid/frekvens/GNSS

1.  Modellering, tilstandsestimering og styring av en passiv hydrogen-maser
2. Videreutvikling og testing av ‘narresikker’ GPS-styrt klokke.
3. Temperaturmåling ved måling av signalforsinkelse i optisk fiber.
4. Hastighets- og strekningsmåling med GNSS – sporbarhet og nøyaktighet
5. Sikker synkronisering over åpne nettverk

For nærmere informasjon, les mer om oppgavene i dette dokumentet: Masteroppgaver-tid-frekvens-GNSS-2018-1.0

 

Kontaktperson: sjefingeniør Harald Hauglin

 

Sist endret 16. februar 2018
MENY