Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets tid (JV-UTC)

Måleteknytt_logoMåletekNYTT er Justervesenet sitt nyhendebrev. MåletekNYTT har ikkje faste dato for utgjeving, men kjem ut ca. 2 gånger i året. Det inneheld nyhende innan måleteknikk frå Justervesenet sine aktivitetar, og døme på avansert måleteknikk i norske miljø. Vi har også nyhende frå dei internasjonale miljøa der Justervesenet deltek på vegne av Noreg, som Meterkonvensjonen, OIML, EURAMET og WELMEC.

I siste utgåve kan du mellom anna lese om:

 • App for meir effektiv taksameterkontroll
  Appen for taksameterkontroll gjer kontrollørane ein enklare kvardag.
  3 studentar frå HiOA har avlagt bacheloroppgåva si til gode skussmål. Appen skal gje Justervesenet sine kontrollørar eit betre verktøy for taksameterkontroll.
 • Skotsekund også i år
  Eit skotsekund må av og til på plass for å helde UTC-tid i takt med jordrotasjonen.
  Vi får bitte litt lengre nyttårsfeiring, da det internasjonale byrået som overvakar jordrotasjonen har bestemt at det skal leggjast til eit skotsekund i overgangen mellom 2016 og 2017.
 • Derfor kan dråpar av vatn danse bortover kokeplata.
  Leidenfrosteffekten
  Overingeniør Gjermund Kvernmo forklarar korleis Leidenfrost-effekten fungerer.

Les om dette med meir i Måleteknytt september 2016

5 siste utgåver

Måleteknytt_desember 2014
Måleteknytt desember 2013
Måleteknytt februar 2013
MåletekNYTT mai 2012
Måleteknytt_september 2011

Ynskjer du å få MåletekNYTT på e-post når det kjem ut?
Ta kontakt med oss!
Kontakt oss gjerne også dersom du ynskjer tidlegare utgåver av MåletekNYTT.

Kontaktperson: Thomas Framnes

Sist endret 7. september 2016
MENY